понеделник , 20 май 2024
Последни новини

Основни цели

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА БАЛФК

 (1) Защита на общите интереси и права на членовете на Сдружението пред държавни органи и институции, както и пред други сродни организации в страната и чужбина.

(2) Да подпомага членовете си при разясняване на нови изисквания, закони, нормативни уредби, свързани с лични и семейни финансови консултации.

(3) Да отстоява интересите на членовете си, свързани с развитието на професията Личен финансов консултант, подобряване на доверието на обществото към нея.

(4) Спазване на професионалната етика и установяване на лоялни отношения с клиентите в условията на свободна и прозрачна конкуренция.

(5) Сътрудничество с държавните органи в създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до личното финансово консултиране, както и при контрола на тяхното изпълнение.

(6) Сдружението има за цел да съдейства за подпомагане на развитието, разпространението, насърчаването и популяризирането на професията в страната и по света.

(7)  Гарантиране правата на потребителите.

(8) Повишаване и поддържане квалификация на Личните финансови консултанти.

(9) Да развива отношенията с международни и други национални организации, работещи в областта на личните и семейните финансови консултации.