събота , 22 юни 2024
Последни новини

Заявление за членство

Да се присъедините към Българската Асоциация на Личните Финансови Консултанти е лесно и полезно за Вас и Вашия бизнес. Как да стане това?

Молбата се предава по образец, който е вече утвърден от Управителния съвет. С нейното подаване кандидат-членът декларира, че е запознат с Устава на Асоциацията, както и с размера на годишната такса за членство. С подаването на тази молба кандидатите декларират също, че са съгласни да плащат членските си такси в определения срок.

Молба за членство в БАЛФК